Thông tin xuất hóa đơn

Describe your field here.
Describe your field here.
Describe your field here.
Quý khách vui lòng đính kèm bill mua hàng, có thể hiện rõ mã đơn hàng và số tiền
Quy trình xuất Hóa Đơn

Sau khi nhận được đầy đủ thông tin xuất hóa đơn Đội ngũ Kế toán Vitamin House sẽ làm các bước sau:

1. Lên hóa đơn nháp, gửi qua Email nhận hóa đơn

2. Quý khách xác nhận thông tin và phản hồi bằng cách trả lời Email.

3.Phát hành hóa đơn chính thức qua Email nhận hóa đơn*

Kế toán Vitamin House sẽ liên hệ với quý khách hàng qua email: hoadon@vitaminhouse.vn